Välkommen till Boge Vindbruk AB

Boge Vindbruk projekterer vindkraft med operativt arbetande styrelsemedlemmar. I de olika skeenden som ett projekt innebär anlitas extern kompetens bland annat genom samarbete med andra aktörer inom vindkraftssfären.

Bolaget är ägarstyrt, vilket medför korta beslutsvägar. Vår ambition är att äga och förvalta vindkraftverk. Boge Vindbruk söker även mark för etablering av nya projektområden samt övertagande av befintliga vindkraftverk.

 

Boge Vindbruk AB © 2011